معاونت بین الملل
|
۹۶/۵/۶
109
برگزاري دومين اجلاس دانشگاههاي برتر ايران و روسيه

 
دومين اجلاس دانشگاه هاي برتر ايران و روسيه به ميزباني دانشگاه تهران در تاريخ 29 مهر ماه در باغ نگارستان برگزار خواهد شد. در اين اجلاس كه سفراي ايران و روسيه رئيس اتحاديه رؤساي دانشگاههاي روسيه فدراتيو و رؤساي دانشگاههاي برتر ايران و روسيه حضور دارند نظر به اهميت فعاليتهاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در زمينه عقد قرارداد با دانشگاههاي برتر روسيه ازجمله MISIS و MAI و MSU در پايان اجلاس تبادل رسمي اين قراردادها در دستور كار قرار دارد.

1395/07/17
نشانی: تهران- میرداماد غربی - پلاک ۴۷۰ - طبقه دوم - معاونت بین الملل
تلفن: 021-88881003 international@kntu.ac.ir : پست الکترونیک
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد