معاونت بین الملل
|
۹۶/۵/۶
118
"طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم"
 
با پي گيري هاي به عمل آمده دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به عضويت "طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم" در آمد.

اين طرح كه از سوي بنياد ملي نخبگان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به اجرا درآمده است امكان جذب همكاري متخصصان و دانشمندان ايراني خارج از كشور را به صور مختلف، اعم از پسادكتري، فرصت مطالعاتي، استاد مدعو و معين و برگزاري سخنراني و كارگاههاي تخصصي فراهم مي آورد كه با عضويت دانشگاه در اين طرح به صورت رسمي و در قالب پايگاه تخصصي همكار، امكان بهره برداري از تسهيلات تخصيصي در كليه زمينه هاي مورد اشاره ايجاد شده است.

اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه مي توانند با مراجعه به سايت بنياد ملي نخبگان به آدرس:

http:international.bmn.ir/plan ضمن كسب اطلاعات دقيق از امكانات فراهم آمده نسبت به برنامه ريزي و استفاده از آن اقدام فرمايند.

 

1395/07/17
نشانی: تهران- میرداماد غربی - پلاک ۴۷۰ - طبقه دوم - معاونت بین الملل
تلفن: 021-88881003 international@kntu.ac.ir : پست الکترونیک
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد