معاونت بین الملل
|
۹۶/۵/۶
59
ملاقات با رؤساي دانشگاههاي برتر روسيه
1395/04/29
نشانی: تهران- میرداماد غربی - پلاک ۴۷۰ - طبقه دوم - معاونت بین الملل
تلفن: 021-88881003 international@kntu.ac.ir : پست الکترونیک
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد