معاونت بین الملل
|
۹۶/۲/۶
 

 درخواست اعضاي محترم هيئت علمي جهت تسويه حساب دوره فرصت مطالعاتي

 

 

 

 

SabbaticalSettlementProcedure.pdf

 مراحل تسويه حساب

 فرم تقاضاي تسويه حساب

 

 

 

1395/07/13 تاریخ بروز رسانی
نشانی: تهران- میرداماد غربی - پلاک ۴۷۰ - طبقه دوم - معاونت بین الملل
تلفن: 021-88881003 international@kntu.ac.ir : پست الکترونیک
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد