معاونت بین الملل
|
۹۶/۵/۶
 

 درخواست اعضاي هيئت علمي جهت شركت در دوره فرصت مطالعاتي

 

 

 

 

/SabbaticalRequestProcedure.pdf

 مراحل درخواست

 فرم تقاضاي شركت

 

 

 

1395/07/10 تاریخ بروز رسانی
نشانی: تهران- میرداماد غربی - پلاک ۴۷۰ - طبقه دوم - معاونت بین الملل
تلفن: 021-88881003 international@kntu.ac.ir : پست الکترونیک
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد