معاونت بین الملل
|
۹۶/۵/۶
 

 
توسعه روابط بين ­الملل از ضروريات توسعه دانشگاهها در دهههاي آينده در عرصه آموزش عالي  كشور به شمار ميآيد. مجموعه تحولات داخلي و فرامرزي در حال حاضر و چشم­ انداز تحولات جهاني، ارتقاي جايگاه روابط بينالملل و به عبارت كلانتر "بين­ المللي سازي" دانشگاه را اجتناب ­ناپذير نموده است. اين فرايند كه به نوبه خود برگشت ­ناپذير خواهد بود الزاماتي دارد كه در سطوح سازماني و ملي از منظر اجرايي و تصميم­ گيري بيش از هرچيز نيازمند برخورداري از رويكردهاي همه جانبهنگر بينالمللي و به تبع آن برنامهريزي، ظرفيت­ سازي و پايداري در عملكرد مي­باشد. 

1395/07/18 تاریخ بروز رسانی
نشانی: تهران- میرداماد غربی - پلاک ۴۷۰ - طبقه دوم - معاونت بین الملل
تلفن: 021-88881003 international@kntu.ac.ir : پست الکترونیک
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد